Времето и парите текат по успоредни траектории

Това не беше на Конфуций, но по-долу си турнах bookmarks

Земята се върти по-бързо, като скоростта се увеличава право пропорционално на първата цифра от двуцифрената възраст. Когато се мине в трицифрени числа, предполагам пропорционалността ще се обърне, но все още нямам опит.

Понеделник: колебание между продължението на редовната среща с едни приятели и Стъклен дом. Благодаря на Замунда
Вторник: пълен покой и релакс от стъкления дом, реализиран с приятелите
Сряда: столичани в повече – без колебание, затъпяващо с появата на бюста, но това е защото съм мнителна
Четвъртък: Мама Еми, не помня името – без колебание … засега
Петък: или тук, или там
Събота: там, заспиване  19, дрямка с червено вино за начало
Неделя: 7 часа разлика и още седем дни, които ми се губят.

и к’во

ТУК копирам мисли на Конфуций, защото секи път ги търся и си губя от Онова, което много бързо свършва.

Конфуций
В детските години мислех, че Конфуций е европейски мъдрец, нейде от средиземноморието. Това дълго име, плод на желанието за сливане на срички породено в сложните бели мозъци. После разбрах, защо все повече китайци и виетнамци се раждат в Европа)

* Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си. Умният човек не губи нито човека, нито думите си.
* Давай наставления само на този, който търси знания, след като е открил своето невежество.
* Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още какво е животът.
* Когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си.
* Трудно ще срещнеш човек, който отдал три години на учението, да не желае да заеме висок пост.
* Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш. Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен.
Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир. Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш. А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш.

 * Човекът е човек, когато е закусил.
* Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.
* Който постига новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител.
* Лудият се оплаква,че хората не го познават, а мъдрецът – че не познава хората.
* Мъдрият човек не прави на друг това, което не желае да му бъде сторено на него.
* Мълчанието е верен приятел, който никога няма да те предаде.
* Най-голямата грешка е да не поправяш старата си грешка.
* Не се променят само най-мъдрите и най-глупавите.
 * Покоят е благоденствие.
* Проклятие е да живееш в интересни времена.
* Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове.
* Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.
* Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.
* В древността хората учили, за да се самоусъвършенстват. Днес – за да смаят другите.
* В древността хората учили, за да се усъвършенстват. Днес учат, за да направят впечатление на другите.
* В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.
* В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни. А в държава, която се управлява без разум, богатството и почестите са срамни.
* Да изпращаш хората на война без обучение, означава да ги предаваш.
* Да признаеш за своите недостатъци, когато те упрекват – това е скромност; да ги разкриеш пред приятели – това е простодушие и доверчивост, а да ги показваш пред всички – това е горделивост.
* Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес отколкото утре.
* Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три.
* Не убивай комар с меч.
* Ако с добро накажеш враговете, с какво ще наградиш приятелите си?!
 * Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият — към другите.
* Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран.
* Нещата имат корени и клони, делата имат край и начало. Когато знаеш кое стои отпред и кое следва, ще се приближиш до пътя.
* От сина на небето чак до простолюдието само усъвършенстването на личността може да придобие на всекиго здрав корен.
* Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост.
* Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност, рядко е наистина човечен.
* Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най-благородният път, пътят на подражанието – това е най-лекият път, и пътят на опита – това е най-горчивият път.
* Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.
* Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки.
* Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.
* Срамно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш.
* Стрелбата с лък ни учи как трябва да търсим истината. Когато стрелецът не улучи, не обвинява другите, а търси вината в себе си.