За басейните и за тръбите

Така! Сега да вземем да пълним и празним басейни през тръби и отвори.

Предварително ще въведем понятието басейн.

Воден басейн – представете си море, океан, езеро, или нещо друго, което не е облицовано. Те не са ни интересни засега, защото са нормални. Пълнят се или се празнят по няколко закона на физиката. От една страна заради земното притегляне, което кара водата да тече надолу, от друга страна, заради принципа на скачените съдове, когато съседното море или океан като стане малко по-високо като ниво и започна да прелива в по-празното, докато станат еднакви по ниво.

Сега. Да си представим басейн. Като онези, които има в някои хотели или в басейни. Приемаме, че са в идеалните условия, при които водата не се изпарява и не изтича през някои непредвидена пукнатина. Също така, предполагаме, че басейнът е в горната си част е идеално равен, т.е. не е едната му страна да е по-ниска от другата, защото иначе ще изтече водата, и колкото и да смятаме – нищо няма да излезе. Предполага се също, че басейнът като се пълни се пълни догоре, а не до някакви 30 см под горния ръб.

Да разгледаме няколко тривиални случая. Тривиални са онези случаи, по които никой няма да пише условна задача, освен ако не е за олимпиада, или ако не е задание за изграждане на басейн.

  1. един басейн има само тръба, през която водата се влива в него. Тази тръба работи, докато басейнът се напълни. Като се напълни, ако не спрем тръбата да излива в него вода, той ще прелеее. Водата в него ще остава едно и също количество, защото тази вода, която е в повече ще се излива навън. Т.е. ако басейнът е 100 кубика, няма как да напъхаме в него повече от 100 кубика. Всичко, което е в повече ще си тече на воля, навън. Значи да имаме само тръба, която пълни не ни върши работа. Даже да го напълним и да си стои така, вътре в него ще се завъдят жаби и рано или късно ще се наложи да се изпразни.
  2. Забележка: ако басейнът има детско отделение, то е с по-високо дъно, а не с по-ниска горна повърхност. Инак става опасно, водата или ще се лее като водопад на главите на плицикащата се дружина, или … няма да казвам.
  3. Сега, нека да си имаме още една тръба, някъде долу по пода и отвора да е обезопасен, че инак тръпки ме побиват като ЕднаИстинскаБаба. И оттам водата се “излива”. Думата не е точно “излива” и в това е огромният проблем на много от задачите, че се ползват думички с друго предназначение. Оттам водата се оттича нанякъде.
  4. Сега, ако ….
  5. оф
  6. ще дописвам :))