живинка …

понеже живинките се делят най-вече на 2, а само понякога на 3 вида, то ще се опитам да си спомня една полуфеминистка простотия, която не знам защо ми се върти от няколко часа в главата: жената е винаги млада, но нейните връстници са толкова стари, че не разбират това

както вече няколко пъти се възторгвам

закон за запазване на енергията

Доверието и близостта са като кинетичната и потенциалната енергия и законът за запазване на енергията. Колкото по-далеч, толкова повече доверие, стигащо до предоверяване. Следва страх и пълно отчуждаване, което бавно, но сигурно влачи в обратна посока. След това се опитваме да качим доверието на тези, които са близо до нас, но това струва много пари.