нет лог (няма логове)

всички социални мрежи си заприличаха
най-вече по това, че накъдето тръгне вълкът – натам тръгват овцете
а колко спокойно беше преди, в нормалните народни приказки
върви се стадото, а вълкът го следва
и така си беше – вълкът изяждаше последното и хоп! и вълкът сит и агнето цяло. е, не това, дето го е изял вълкът, а по принцип агнето
а сега какво
вълкът все по-гладен, не ненахранен, а по-гладен
агнет0 дали е цяло не се знае, защото в крайна сметка не е ясно има ли агнета изобщо зад вълка
и к’воооооооооооооооооооооооооооооооооо