телефонен тероризъм

Телефон звън в офиса … тъничко детско гласче ми съобщава името си в съчетание с “Източно европейски финансов съюз” + още няколко думи, който борави с публични данни … Преди два дни същото гласче ми предложи нещо, в което имаше “бизнес ала бала каталог”, за да ми изпрати проформата за подновяване на договора, който иначе никога не е бил нито сключван, нито плащан, та сега седя и чакам да ми иззпратят информация кога миналата година е извършено плащането, че при нас не е отразено. По-оня ден, същото нещо ми се обади, за да ми предложи да ми изпрати проформа за подновяване на договора за оптимизация на някаква страница, ама не знаеше точно къде, но тогава работеше в …. Гугъл.
 
………..това е телефонен тероризъм!