Политикът се е оттеглил в Голямо Смехурково …

Дни преди да окупира властта 🙂 Политикът се е оттеглил в Голямо Смехурково (произходът на името е видим от снимката) и прави тайни срещи с представители на разни политически сили. Голямо заиграване пада: мътим водата на другите, ядем неродените наследници на други двукраки, които изоставят панически белите им опаковки при нерегламентирано преминаване на нашите граници, и една Джованка сме си харесали, която изяде нерегламентирано листата на лозата.
Освен това, Политикът се е самоназначил за главен доставчик на въоръжение за тайната армия, която нерегламентирано и с респект го нарича Бабо.