живинка …

понеже живинките се делят най-вече на 2, а само понякога на 3 вида, то ще се опитам да си спомня една полуфеминистка простотия, която не знам защо ми се върти от няколко часа в главата: жената е винаги млада, но нейните връстници са толкова стари, че не разбират това

както вече няколко пъти се възторгвам