В началото бе светлина


Андрей Янев – в Бургаската градска галерия
Изложба, в която Андрей е нов
Ангели са заменили овчарите, но по цветовете на слънцето и светлина ще го пзонаете

В началото бе светлина
След това се появи образ с 45% alfa
след това прозрачността изчезва
краят на изчезването е моментът на появата

доброто е сред нас, но ние сме толкова много, че дори не забелязваме кога ТЕ се появяват

на вторият етаж в галерията – точно срещу вратата