Иде ли краят на липсващата долна граница

Тези дни усилено се заговори за авторски права и създаване на регламент, който да определя кой може и кой не може да упражнява определени професии: уеб дизайнер, уеб програмист, проектант на интернет базирани приложения, ръководител проекти, интернет сигурност и други.
Според Меглена Кунева в условията на икономическа криза е добре да се инвестира в елекронната търговия. Бизнесът свива разходите си, защото не плаща за складове, магазини и консумативи, а потребителите имат възможност да сравняват цени.
Очаква се в скоро време да се създаде орган, който да определя правоспособността на упражняващите определе тип професии, в сферата на уеб разработките. Този орган ще пресече възможността нискоквалифицирани работници и малолетни, да предлагат услуги. Отговорност за нарушаване ще носят не само незаконно упражняващите съответната професия, но също така собственици на домейни, използвали тези услуги. Проблемът е в очакван срив на сигурността, поради дълго време съществуващата възможност неправоспособни лица да извършват незаконно услуги в Интернет. Това кара компетентните органи да забързат регламентирането, споделиха източници, близки до комисията. В момента тече засислена подготовка на регистри с информация от наши и чужди университете, които координират учебните си програми.

Фирмите в Интернет бранш-а твърдо застават зад правилата, които ЕС изисква да бъдат приложени, като успоредно с това договори, документация, длъжностни характеристики се реорганизират.