Първо аз, от днес и Амазон, минава от виртуално към реално.

Добро утро!

Слънцето вече огрява прозореца и нахално показва едни неща, които изчезват щом сваля магическите очила.

Преди 2 часа небето в Бургас на цвят, облаци и дървета мязаше на африканско, и … се чудех дали днес е денят ми за Сарафи, или да клекна край трап-а с една цигара .

Съвсем по Хегел и свойствата на повърхнинния слой на водата мрежата се пренасити с избиратели, за които виртуалното няма пряка връзка с адресацията и отместването
и …
Нова тенденция smile emoticon

Първо аз, от днес и Амазон, минава от виртуално към реално.

Лек ден,
ще разказвам :))
да … и много пари!