бялото лале и компания

Бели лалета и зюмбюли

Миналата година на Базов Лагер 1 засадихме 2 гуми с лалета и зюбюли – в една гама. Вляво екрю, вдясно цикламени, в средата все си мисля шарени, но там едно нахално животно ги измъкна надолу в земята. Предполагам някой къртик, който скоро ще зачезне.

Това е първото полубяло лале, което се разлисти и цъфна. Протегна зелени ръчички към слънцето и намъкна ризката си. След това гумата се изпълни с хубост.

бяло лале