въпроси в 13:12

Един от най-често кънтящите в кухата ми манерка въпроси са: дали помагам на правилните хора, вместо да помогна на себе си.
И зашо е толкова порочна тази дума помощ.
Помощта развращава.
Помощта създава нетърпимост и омраза
Помощта създава усещане, че другият ти помага от някакво тщеславно желание, и все пак, че малко се скатава да ти помага. И уж ти помага, ама не съвсем, защото щом ти е помогнал толкоз, колкото трябва, то той всъщност сигурно е оставил и нещо за себе си.
И алчността да получаваш помощ …

И една монотонна редица от разочарования.