залези и изгреви

Слънцето требе да изгрява и залязва 2 пъти в денонощие!

Първият няма значение, вторият требе да е някъде между 13:30 и 15:00.

Това може да се случи и с декрет при нашето управление.

Добро утро! :))