мирише на казан ….

Дойде понеделник, и светът не мирише на казан … През уикенд-а българските села се превърнаха в къкрещ пъкъл, обсипан с огньове, в които бавно се пържи прилична на кървава рана Лютеница. За сефте се замислих, че може би наказанието не е “В казана”, а Около него … Съчетано с визуалната реализация на фрактали около тавите с печен пипер и млени домати, дава ясна представа за това, че Оня Горе в бил математик, при това отличник, специализирал Теория на хаоса и компютърна графика.

Добро утро :)) Лека седмица.