Амбициозните проекти са успешни, когато стартират с опростена функционалност и минималистично

Някъде около 2003-та година, нашият екип започна разработка на специализирани интернет (уеб) базирани платформи за обмен на информация между възложители и изпълнители на поръчки в различни сфери. Вече бяхме зарязали конвенционалното (затогава) програмиране на складови и счетоводни системи с Delphi, dBase и помня ли още какви …

Накрая на тази статия ще дам няколко съвета при стартиране на проекти от този тип.

Малко история. За пръв път подобни реализации сме пускали през 1999-2000 година. Тогава те представляваха опростени табла с класифицирани обяви. Достъпът до контактите на потребителя, въвел обявата, се получаваше при определени условия. … След това нещата взеха да стават все по-сложни, и накрая станаха, както на чист български казваме: комплицирани. Разликата между сложно и комплицирано е, че в единия случай е много замотано, а в другия случай е много замотано, обаче изказващият се демонстрира, че е комплициран.

И тъй, дойде 2003, за която започнахме да говорим по-горе …

Основната функционалност на платформите за обмен на информация е: два вида потребители и работа, която трябва да се свърши на оптимална цена за оптимално време – едните предлагат работа, другите предлагат цена и срок. Звучи просто. Преди няколко седмици Ивайло Пенчев направи една сериозна кампания на нещо подобно, а именно на Auxionize. Там обаче се говори за търгове.

Според особеностите и различността на проекта, гъделите, които поръчителят на платформата иска да предложи на потребителите, тази функционалност се разклонява. Ако сте дивелъпър, тази също така прекрасна дума, основната ви задача на този етап е да накарате поръчителя на системата да се откаже от всички финтифлюшки, които той мисли, че са много атрактивни и привличат (това ако не знаете – това са 2 различни неща както сложното и комплицираното) потребителите, които всъщност абсолютно не харесват финтифльюшките, защото ги отвлича от основното, за което са на сайта,  а именно – да си свършат работата.

Независимо, че е базирана на една и съща система за управление на съдържанието и като администрация изглежда еднаква, всяка платформа, която разработваме, е различна като публична част. Това иде да рече, че всеки такъв сайт е с индивидуален дизайн.

И тук ще представим две от тези системи с тяхната визия.

Builder.Bg – платформа за връзка между възложители и изпълнители в строителството и Ace Health – платформа за връзка между зъболекари и пациенти.

Първият проект е уеб приложение, което е предназначено за България, докато второто обхваща държави в Централна Европа и САЩ.

И двете платформи предлагат двупосочна ангажираност.

Ace Health свързва пациенти с лекари и лекари с пациенти. Пациентът е възложител. Той дефинира своя проблем и го представя в платформата. Лекарите от своя страна изпращат своите предложения така, че пациентът да избере най-добрата оферта. От друга страна, пациенти, които търсят специалисти имат възможност да заемат директно час за тях на база това, какво са лекарите са въвели като свободни часове.

Ace Health

Builder.Bg работи на подобен принцип на обмен на информация. Възложителят търси изпълнители за своя проект, като избира най-изгодната сред получените от „билдърите“ оферти.

Builder.Bg

И сега знаете ли какво е изкушението да напиша следното: ако имаме платформа за обмен на информация трябва да помним, че без значение дали е между два Бизнеса, или бизнес и индивид, или два индивида, то винаги поне единият е прецакан, а основната функционалност на платформата е да не се вижда от много хора, или да има оправдание за избора на най-евтиното, или защото гадните дивелъпъри така са я направили.

Случайно да знаете защо abv.bg се наложи? Ако знаете, че имам поща Tanya@abv.bg ще ми повярвате. Защото abv.bg както в началото, така и сега на нищо не мяза. Обаче върши работа.

И така, да се върнем в началото:

Твърдя, че амбициозните проекти са успешни, когато стартират с опростена функционалност и минималистично. Ако все още се съмнявате – спомнете си Google.