Под масата на Разпети Петък

Тази година Църквата в Ново Смехурково светеше до късно на разпети петък.  Ванко изпрати тази снимка като покана да се присъединим към компанията, настанила се удобна на масите срещу кметството в Центъра на света.

Напатили си от миналата година, още по пладне се мушнахме под масата с плащеницата. Ние веднъж, децата по три пъти, за здраве! Така рекоха няколко възрастни жени в Момина Църква.

Построена през 1892 година, не помня точно на кого именувана, тази църква не чака своя Поп, за да отвори. Няколко възрастни жени от селото са поели вътрешното си убеждение да държат храма достъпен за всеки.