Зелени смокини

Тук това е една недописана рецепта, по-скоро инструкция! Обаче накрая имате сладко от Зелени смокини.

Отделяте около 45 минути заетост, иначе цялата операция е около 7 часа, т.е това е съвкупсност от операции, които водят до положителен краен резултат по преобразуване на плодчета е сладко, а може и в бира.

Оглеждате двора и ако смокините са поне 50 – палите една цигара и обяснявате на Цял Свят, че имате намерение да правите сладко от зелени смокини. Без този анонс всичко по-долу е безсмислено, защото често крайният резултат се реализира от тесен кръг.

След първата цигара се пали втора и се опитва на спомен ефектът от “Има ли хигургически ръкавици?! …” Ако отговорът е да, а няма как той да не е такъв, защото при отговор “не” дереджето се зацикля, надявате ръкавиците и вземате нужния съд за събиране на смокините.
зелени смокини
. 50 зелени смокини
– дупчат се  (ако има по-едри шишчета или с кука голям номер). Причината за тази операция е кухотата на пролетните (мъжки смокини). Те нямат семена и стават единствено за това, което наричаме Сладко от зелени смокини.


оффф