Франк, Евро или Долар …. викам Клик

Вместо да се моткаме и да губим време викам да минем към универсално средство за разплащане: Клик (един click).

Има множество предимства:

– Кликът (click) не е постоянна величина като количествен показател и зависи от емоционалния заряд. Може да се генерира и преобразува и не е тъпа като златото.

– Кликът (click) има плавно денонощно покритие (зони, меридиани) и за генерирането му е необходимо просто Земята да се върти, което тя и без друго прави, като при това моткане около оста си тя хаби ей така колосално количество екологично чиста енергия – остава неизползвана.

– Кликът (click) отдавна вече е разплащатено средство не само в Евросъюза, а най-вече извън него, в Google, Yandex, Bing и всички афилиейт програми, които се наричат така, за да се избегне фалшивенето с “партньорство”, европроекти, и т.н.

– Кликът (click) носи емоционален заряд. Можеш с един клик на прецакаш някого, можеш с един клик да разкараш някого и също така един клик е достатъчен, за да цапнеш премиера по манерката.

– Кликът (click)не могат да ти източат кликовете от мишката, както това в последно време се случва

– Кликът (click) лесно се прихваща и фалшифицира

– Кликът (click) лесно се манипулира

– Кликът (click) е особено лесно манипулируем за нашия бранш.