{F1} понеже ме мързи

На клавиатурата има един син бутон (клавиш), с едно Fn, който обръща картинковия най-горен ред в подредена съвкупност от Функции. Естествено, много по-лесно е, просто да се използва картинката за асоциация, но защо да е лесно, като може да е така, както ни харесва.

Основната разлика между Човека на Запада и Човека на Изтока било казват, че първият винаги бил изненадан от смъртта, а вторият цял живот се готвел за нея. Не се казва дали е бил изненадан.

Наличието на точна горна и точна долна граница на представите зависи от далекогледството на индивида. Кофти тръпка е, когато заради това далекогледство не видиш малките долни и горни гранички, напъпили като лежащ полицай.