Няколко признака, по които ще познаете, че сте в Бургас

Ако погледнете навън и най-високата сграда е старото БСУ, значи сте в Бургас, а това, което е отгоре е мъгла. Ако също така не вали, но се чува как капе от дърветата, то е онова бургашко полуутро, в което лампите дават нишан за влажността на въздуха.
Твърдят, че е 6 градуса, но всъщност е мъгла, и не е ясно дали е температура на въздуха.