За емоцианалната и социална енергия …

Като просто парче математик не мога да разбера защо се отъждествяват “PR бизнес” и “маркетинг”! Първо да се създаде пазар и да се ограмоти публиката и след това да се говори за бизнес. В текущия момент сме все още във виртуалната каменна епоха. Социалните мрежи излизат от какавидата и се превръщат в нещо всеядно, което на пръв прочит консумира емоционална енергия и генерира социална такава.