ОДЕСА (сега Китайски ресторант “Шанхай”)

На излизане от морската градина (по Богориди) – първата кръчма вляво – срещу “Котвата”
Нещо, което малко истински маневра-оператори ще повярват, още по-малко ще разберат. “Одеса”, нашата стара “Одеса” е днес Китайски ресторант “Шанхай” …
Горе, под дървения навес – от външната страна на кръчмата, вместо нанизи от сушени чушки висят кръгли топки в гъмза-червено . Ветераните в маневрата се спомнят как топките бяха едно от виртуалните наказания – малко по-леко от великите сибирски полета.
При огледа на трасето установяваме, че на площадката пред и по протежение на Одеса (днес Шанхай) са изнесени пейки и маси от абаносово дърво. Те са празни … естествено. А някога на терасата на тази кръчма беше любимо място (потайно) на бившите шефове на бившата търговска дирекция на бившето НХК. Ех, имена! Ех, хора!

Ще се престрашим някой път да влезем, но … едва ли скоро.

Маневрата изгражда Деликатен стомах, с редовна дезинфекция.