лично пространство :)

🙂 на село 2 метра отстояние е обида. Тук личното пространство е 5-6 метра от време оно. Думата “отстояние” не се използва, и аршин е по-прието от метър.

Свиването на това разстояние се случва само при наличие на класически дезинфектант, който се съхранява в бидони, и то само в случаи, в които има поне от 2 вида за сравняване.

Разговорите се въртят около градината и разсада. Извънземните излезнаха на вечерна оран в близките поля.

Медицинските лица са на 50 км, медицинските служби – на 10.

Хайде!

Да се преброите, докато мислите ми се върнат в нормални граници след епистоларните комуникации, разбирайте мейли, с няколкко земни, за които няма да ви разправям 🙂
Освен, ако не настоявате 🙂. Там вече имам оформено семантично ядро.

Да сме живи и здрави, да върви алъш-вериша онлайн!
Хайде!
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 поникна.