угода нямаме

Добро хладно августовско понеделнишко утро в Бургас! :)) Угода нямаме, казваше баба ми.
Днес започва една прекрасна седмица, в която градът започва методично да се прочиства, сервитьорите отново стават любезни, руската реч наоколо намалява. Бавно-бавно вървим към Септември.
Едно тихичко добро утро, и шшшт, да не разбудя къщата.