Предателството на птиците

Птиците ни предават, прелитайки над Бургас, забравили, че лятото още не е започнало. Летят Фамилии, една след друга, на малки разстояния. Не усещат колко е топло, но аз усещам как след тях полъхва хладина като от климатик (може и климатикът на комшиите да е). Пред всяка фамилия лети една птица. Точно над офиса всеки водач спира и тръгва в обратна посока, по-скоро започва да лети в кръг и завихря фамилията, докато вихърът забере и последните. Въртят се така няколко минути (около цигара време), после този литва по-нависоко, после напред, вдига фамилията малко по-нагоре и започва да преде въже, все едно го изтегля от къделята на завихрянето.
… тръгват към южната граница на Европейски съюз, а един гларус предлита на ниска писта в обратна посока. Така и не мога да различавам дали летят пеликани, щъркели или жерави, или някакви други еволюирали гущери.